เครื่องกรองน้ำ

WP+4

การกรอง 4 ขั้นตอน กระบอก 10 นิ้ว ทำงานด้วยระบบไส้กรองอันเป็นวิวัฒนาการที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้สารกรองทั่วไป

ขนาด หน่วย: เซนติเมตร : 36x20x36 (กxลxส)

ส่วนประกอบ
• ไส้กรอง POLYWEB ขนาด 5 ไมครอน กรองทรายสนิมเหล็กตะกอนและโคลน
• ไส้กรอง CELLULOSE ขนาด 5 ไมครอน กรองทรายตะกอนและสารแขวนลอย
• ไส้กรอง CTO กำจัดคลอรีนกลิ่นและรสชาติที่ไม่น่าดื่ม
• ไส้กรอง TCR กำจัดสารระเหยที่ก่อให้เกิดกลิ่นและรสชาติในน้ำ รวมทั้งเชื้อโรค

WP+4 PLUS UV

ครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน กระบอก 10 นิ้ว

ขนาด หน่วย: เซนติเมตร : 36x20x46 (กxลxส)

ส่วนประกอบ
• ไส้กรอง POLYWEB ขนาด 5 ไมครอน กรองทรายสนิมเหล็กตะกอนและโคลน
• ไส้กรอง CELLULOSE ขนาด 5 ไมครอน กรองทรายตะกอนและสารแขวนลอย
• ไส้กรอง CTO กำจัดคลอรีนกลิ่นและรสชาติที่ไม่น่าดื่ม
• ไส้กรอง TCRกำจัดสารระเหยที่ก่อให้เกิดกลิ่นและรสชาติในน้ำ รวมทั้งเชื้อโรค
• ไส้กรอง UV หลอดฆ่าเชื้ออัลตร้าไวโอเล็ตเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆได้โดยคลื่นแสง

WP+4 PLUS UF

เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน กระบอก 10 นิ้ว

ขนาด หน่วย: เซนติเมตร : 36x20x46 (กxลxส)

ส่วนประกอบ
• ไส้กรอง POLYWEB ขนาด 5 ไมครอน กรองทรายสนิมเหล็กตะกอนและโคลน
• ไส้กรอง CELLULOSE ขนาด 5 ไมครอน กรองทรายตะกอนและสารแขวนลอย
• ไส้กรอง CTO กำจัดคลอรีนกลิ่นและรสชาติที่ไม่น่าดื่ม
• ไส้กรอง UF MEMBRANE หรือ ไส้กรอง NANO MEMBRANE
– ไส้กรอง UF MEMBRANEขนาดการกรอง 0.01 ไมครอน สามารถกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ แบคทีเรีย ไวรัส ซึ่งเป็นเชื้อโรคที่มีขนาดเล็ก คงเหลือเพียงน้ำบริสุทธิ์ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ
– ไส้กรอง NANO MEMBRANE ขนาดการกรอง 0.001 ไมครอน กรองสารละลายจำพวกโลหะต่างๆ เช่น ปรอท ตะกั่ว แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อโรคต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของโรคท้องร่วง
• ไส้กรอง TCR กำจัดสารระเหยที่ก่อให้เกิดกลิ่นและรสชาติในน้ำ รวมทั้งเชื้อโรค

WP+4 PLUS UF

เป็นระบบการกรองที่ดีที่สุดในโลก ณ ปัจจุบัน ระบบดังกล่าวเป็นนวัตกรรมชั้นเยี่ยมที่ได้ผ่านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนามามากกว่า 20 ปี โดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนแห่งสหรัฐอเมริกา ทำให้มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดสารปนเปื้อนต่างๆ เช่น เชื้อโรค แบคทีเรีย และ ไวรัส ซึ่งปนเปื้อนมากับน้ำ

ขนาด หน่วย: เซนติเมตร
1. 36x20x46 (กxลxส)
2. 40×50 (กxส)

ส่วนประกอบ
• ไส้กรอง POLYWEB ขนาด 5 ไมครอน กรองทรายสนิมเหล็กตะกอนและโคลน
• ไส้กรอง CELLULOSE ขนาด 5 ไมครอน กรองทรายตะกอนและสารแขวนลอย
• ไส้กรอง CTO กำจัดคลอรีนกลิ่นและรสชาติที่ไม่น่าดื่ม
• ไส้กรอง UF MEMBRANE หรือ ไส้กรอง NANO MEMBRANE
– ไส้กรอง UF MEMBRANEขนาดการกรอง 0.01 ไมครอน สามารถกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ แบคทีเรีย ไวรัส ซึ่งเป็นเชื้อโรคที่มีขนาดเล็ก คงเหลือเพียงน้ำบริสุทธิ์ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ
– ไส้กรอง NANO MEMBRANE ขนาดการกรอง 0.001 ไมครอน กรองสารละลายจำพวกโลหะต่างๆ เช่น ปรอท ตะกั่ว แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อโรคต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของโรคท้องร่วง
• ไส้กรอง TCR กำจัดสารระเหยที่ก่อให้เกิดกลิ่นและรสชาติในน้ำ รวมทั้งเชื้อโรค

RO 300 GPD

กำลังการผลิตน้ำ 300 แกลลอนต่อวัน

ขนาด หน่วย: เซนติเมตร : 65x(77+108) (กxส)

ส่วนประกอบ
• ไส้กรอง POLYWEB 20 นิ้ว ขนาด 5 ไมครอน กรองทรายสนิมเหล็กตะกอนและโคลน
• ไส้กรอง RESIN 20 นิ้ว หน้าที่หลักในการกำจัดความกระด้างของน้ำ สามารถดักจับสารละลายจำพวกหินปูนแมกนีเซียม รวมถึงความสามารถในการปล่อยโซเดียมทำให้น้ำมีความนุ่มนวลชวนดื่มมากขึ้น
• ไส้กรอง CTO 20 นิ้ว กำจัดคลอรีน กลิ่น และรสชาติที่ไม่น่าดื่ม
• ไส้กรอง MEMBRANE 75 GPD ขนาดการกรอง 0.0001 ไมครอน กำจัดโลหะ ตะกั่ว ไว่รัส และแบคทีเรีย
• ไส้กรอง TCR กำจัดสารระเหยที่ก่อให้เกิดกลิ่นและรสชาติในน้ำ รวมทั้งเชื้อโรค
• TANK ถังสำรองขนาด 200 ลิตร

ผู้นำทางด้านมาตรฐาน