ตู้กรองน้ำดื่ม

TOWER WP-4200

ถังบรรจุน้ำที่สามารถบรรจุได้ถึง 20 ลิตร ซึ่งประกอบไปด้วย
1. ถังสำรองน้ำบริสุทธิ์ 11 ลิตร
2. ถังน้ำเย็น 5 ลิตร
3. ถังน้ำร้อน 4 ลิตร

น้ำหนัก หน่วย: กิโลกรัม : 30

ขนาด หน่วย: เซนติเมตร : 38x43x120 (กxลxส)

ส่วนประกอบ
• ระบบการกรอง WP/ UF/ NANO หรือ RO
• อุณหภูมิน้ำเย็น 4 องศา น้ำร้อน 90 องศา
• กระแสไฟฟ้า AC 200 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์
• กำลังไฟ น้ำเย็น 120 วัตต์และน้ำร้อน 480 วัตต์
• ระบบป้องกัน ไบเมทัลเทอร์โมสตัท

TOWER N2-30

ถังบรรจุน้ำที่สามารถบรรจุได้ถึง 20 ลิตร ซึ่งประกอบไปด้วย
1. ถังสำรองน้ำบริสุทธิ์ 20 ลิตร
2. ถังน้ำเย็น 5 ลิตร
3. ถังน้ำร้อน 5 ลิตร

น้ำหนัก หน่วย: กิโลกรัม : 30

ขนาด หน่วย: เซนติเมตร : 37x44x130 (กxลxส)

ส่วนประกอบ
• ระบบการกรอง WP/ UF/ NANO หรือ RO
• อุณหภูมิน้ำเย็นต่ำสุด 4 องศา น้ำร้อนสูงสุด 90 องศา
• กระแสไฟฟ้า AC 200-240 โวลต์ / 50-60 เฮิร์ตซ์
• กำลังไฟ น้ำเย็น 120 วัตต์และน้ำร้อน 700 วัตต์

TOWER 210 MN

ถังบรรจุน้ำที่สามารถบรรจุได้ถึง 20 ลิตร ซึ่งประกอบไปด้วย
1. ถังสำรองน้ำบริสุทธิ์ 15 ลิตร
2. ถังน้ำเย็น 3 ลิตร
3. ถังน้ำร้อน 2 ลิตร

น้ำหนัก หน่วย: กิโลกรัม : 32

ขนาด หน่วย: เซนติเมตร : 34x44x118 (กxลxส)

ส่วนประกอบ
• ระบบการกรอง WP/ UF/ NANO หรือ RO
• อุณหภูมิน้ำเย็น 4-12 องศา น้ำร้อน 75-90 องศา
• กระแสไฟฟ้า AC 200-240 โวลต์ / 50-60 เฮิร์ตซ์
• กำลังไฟ น้ำเย็น 80 วัตต์และน้ำร้อน 430 วัตต์
• ระบบป้องกัน ไบเมทัลเทอร์โมสตัท

TOWER ROMEO I

ถังบรรจุน้ำที่สามารถบรรจุได้ถึง 29 ลิตร ซึ่งประกอบไปด้วย
1. ถังสำรองน้ำบริสุทธิ์ 20 ลิตร
2. ถังน้ำเย็น 5 ลิตร
3. ถังน้ำร้อน 4 ลิตร

น้ำหนัก หน่วย: กิโลกรัม : 47

ขนาด หน่วย: เซนติเมตร : 37x41x130 (กxลxส)

ส่วนประกอบ
• ระบบการกรอง WP/ UF/ NANO หรือ RO
• อุณหภูมิน้ำเย็นต่ำสุด 4 องศา น้ำร้อนสูงสุด 90 องศา
• กระแสไฟฟ้า AC 220 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์
• กำลังไฟ น้ำเย็น 100 วัตต์และน้ำร้อน 600 วัตต์

TOWER TSHC-110P

ถังบรรจุน้ำที่สามารถบรรจุได้ถึง 7 ลิตร ซึ่งประกอบไปด้วย
1. ถังน้ำเย็น 5 ลิตร
2. ถังน้ำร้อน 4 ลิตร

น้ำหนัก หน่วย: กิโลกรัม : 30

ขนาด หน่วย: เซนติเมตร : 33x31x113 (กxลxส)

ส่วนประกอบ
• ระบบการกรอง WP/ UF/ NANO หรือ RO
• อุณหภูมิน้ำเย็นต่ำสุด 4 องศา น้ำร้อนสูงสุด 95 องศา
• กระแสไฟฟ้า AC 220 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์
• ระบบป้องกัน วัสดุโครงสร้างภายนอกเป็นโลหะเคลือบเงาและ ABS ตระกูล Z-ZERO ปลอดภัยไม่ติดไฟ

TOWER JULIET

ถังบรรจุน้ำที่สามารถบรรจุได้ถึง 29 ลิตร ซึ่งประกอบไปด้วย
1. ถังสำรองน้ำบริสุทธิ์ 20 ลิตร
2. ถังน้ำเย็น 5 ลิตร
3. ถังน้ำร้อน 4 ลิตร

น้ำหนัก หน่วย: กิโลกรัม : 47

ขนาด หน่วย: เซนติเมตร : 37x41x130 (กxลxส)

ส่วนประกอบ
• ระบบการกรอง WP/ UF/ NANO หรือ RO
• อุณหภูมิน้ำเย็นต่ำสุด 4 องศา น้ำร้อนสูงสุด 95 องศา
• กระแสไฟฟ้า AC 200-240 โวลต์ / 50-60 เฮิร์ตซ์
• กำลังไฟ น้ำเย็น 77 วัตต์และน้ำร้อน 450 วัตต์

TOWER TSHC-110

ถังบรรจุน้ำที่สามารถบรรจุน้ำได้ถึง 5 ลิตร ซึ่ง
1. ถังน้ำเย็น 3 ลิตร
2. ถังน้ำร้อน 2 ลิตร

น้ำหนัก หน่วย: กิโลกรัม : 20

ขนาด หน่วย: เซนติเมตร : 33x31x97 (กxลxส)

ส่วนประกอบ
• ระบบการกรอง WP/ UF/ NANO หรือ RO
• อุณหภูมิน้ำเย็นต่ำสุด 4 องศา น้ำร้อนสูงสุด 95 องศา
• กระแสไฟฟ้า AC 220 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์
• ระบบป้องกัน ไบเมทัลเทอร์โมสตัท

TOWER TSCO 110 A

ถังบรรจุน้ำที่สามารถบรรจุน้ำเย็นได้ถึง 3 ลิตร

น้ำหนัก หน่วย: กิโลกรัม : 18

ขนาด หน่วย: เซนติเมตร : 33x31x97 (กxลxส)

ส่วนประกอบ
• ระบบการกรอง WP/ UF/ NANO
• อุณหภูมิน้ำเย็น 4 องศา
• กระแสไฟฟ้า AC 220 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์
• ระบบป้องกัน ไบเมทัลเทอร์โมสตัท

ตู้น้ำถังคว่ำ รุ่น TSHC-110

ถังบรรจุน้ำในรูปแบบถังคว่ำที่สามารถบรรจุน้ำได้ถึง 5 ลิตร ซึ่งประกอบไปด้วย\
1. ถังน้ำเย็น 3 ลิตร
2. ถังน้ำร้อน 2 ลิตร

น้ำหนัก หน่วย: กิโลกรัม : 20

ขนาด หน่วย: เซนติเมตร : 33x31x97 (กxลxส)

ส่วนประกอบ
• อุณหภูมิน้ำเย็น 2 องศา และน้ำร้อน 90 องศา
• กระแสไฟฟ้า AC 200-240 โวลต์ / 50-60 เฮิร์ตซ์
• ระบบควบคุมความเย็นด้วยเทอร์โมสตัท
• กำลังไฟ น้ำเย็น 125 วัตต์ และน้ำร้อน 450 วัตต์

ผู้นำทางด้านมาตรฐาน