บริการหลังการขาย

บริษัท โนวา วอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

“หัวใจของบริษัท โนวา วอเตอร์” คือการที่เราได้ดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย

พนักงานในบริษัททุกคนสามารถดึงศักยภาพมาใช้กับสายงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมถึงเราพร้อมยินดีให้บริการเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้ตลอดเวลาทำการ

 

การมีความเชี่ยวชาญ                         :  เรามีทีมงานผู้ชำนาญด้านการบริการ เน้นการบริการเป็นสำคัญเพื่อให้การบริการดี มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา
                                                                 และให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
บริการรวดเร็วทันใจ                            : เน้นการบริการ 24 ชั่วโมงหลังรับแจ้ง
พร้อมและยินดีให้บริการดูแลเสมอ   : มีการบริการหลังการขายทั้งในรูปแบบเครื่องเช่าและเครื่องซื้อ รวมถึงรับบริการดูแลเครื่องที่ไม่ได้ของทางบริษัท
สินค้าสำรอง                                         : มีตู้สำรองให้ใช้ระหว่างซ่อม

การรับรองคุณภาพ :

บริษัท โนวา วอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก SGS UNITED KINGDOM LTD. ประเทศอังกฤษ
ด้านการขาย การเช่า การบริการ การติดตั้ง การซ่อมแซม และการบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ
เบื้องหลังความสำเร็จนี้เกิดจากการที่เราตั้งใจดูแลเอาใจใส่ในลูกค้าทุกคน
สินค้าทุกชนิดภายในองค์กร เราหาทางที่ดีที่สุดสำหรับความสุขและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าของเรา
นอกจากการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจาก ISO 9001:2015 แล้ว เรายังถูกรับประกันจากองค์การต่างๆมากมาย อาทิเช่น NAC, WQA, NSF, และ CE MARKING.

รูปจากสถานที่ติดตั้งจริง