เครื่องกรองน้ำคุณภาพ มาตรฐาน
ระดับ ISO
บริการภายใน 24 ชั่วโมง

ดูสินค้าทั้งหมด

บริษัท โนวา วอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

จัดตั้งโดยผู้ที่มีความชำนาญด้านเครื่องกรองน้ำมากว่า 15 ปี มีพนักงานมากกว่า 40 คน มีช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี และยานพาหนะสำหรับ ออกให้บริการ 10 คัน ทุกคันติดตั้งระบบ GPS

Nova เป็นผู้จัดจำหน่ายตู้ผลิตน้ำดื่ม, เครื่องกรองน้ำ มีทั้งระบบขาย และระบบให้เช่า ซึ่งเป็นรายแรกในประเทศไทยที่มีระบบให้เช่า

Nova ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมากทั้งจาก บริษัท, ห้างร้าน, โรงงานอุตสาหกรรม, โรงพยาบาล, ธนาคาร และบุคคลทั่วไป รวมถึงลูกค้าที่ต่อสัญญาบริการกับ NOVA อีกกว่า 5,000 ราย

NOVA ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือลูกค้าเป็นสำคัญ จึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานบริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าให้มีความพึงพอใจสูงสุดในการใช้สินค้าและบริการที่ NOVA เป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

ผู้นำทางด้านมาตรฐาน