หน้าแรก

เครื่องกรองน้ำคุณภาพ มาตรฐาน
ระดับ ISO 9001 : 2015
บริการภายใน 24 ชั่วโมง

 

       บริษัท โนวา วอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

  จัดตั้งโดยผู้ที่มีความชำนาญด้านเครื่องกรองน้ำมากว่า 15 ปี มีพนักงานมากกว่า 40 คน
มีช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี และยานพาหนะสำหรับออกให้บริการอีกกว่า 10 คัน ทุกคันติดตั้งระบบ GPS

NOVA เป็นผู้จัดจำหน่ายตู้ผลิตน้ำดื่ม, เครื่องกรองน้ำ มีทั้งระบบขาย และระบบให้เช่า ซึ่งเป็นรายแรกในประเทศไทยที่มีระบบให้เช่า

NOVA ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมากทั้งจาก บริษัท, โรงงานอุตสาหกรรม, ห้างร้าน, โรงพยาบาล, มหาวิทยาลัย, ธนาคาร และบุคคลทั่วไป รวมถึงลูกค้าที่ต่อสัญญาบริการกับ NOVA อีกกว่า 5,000 ราย

NOVA ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือลูกค้าเป็นสำคัญ จึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานบริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าให้มีความพึงพอใจสูงสุดในการใช้สินค้าและบริการที่

NOVA เป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

HydroOxygen  – อากาศที่ดื่มได้

เกี่ยวกับสินค้า

 

ผู้นำทางด้านมาตรฐาน