Home / ข่าวสารและกิจกรรม / กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

              ทางบริษัท โนวา วอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด มีสวัสดิการให้แก่

พนักงานทุกคน โดยการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ จากโรงพยาบาลกรุงธนบุรี1

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา

About Webmaster