Home / ข่าวสารและกิจกรรม / CSR ACTIVITIES / NOVA WATER ร่วมสนับสนุนโครงการความปลอดภัยเพื่อพี่น้อง 2559

NOVA WATER ร่วมสนับสนุนโครงการความปลอดภัยเพื่อพี่น้อง 2559

         เนื่องด้วยวันที่ 8-11 ตุลาคม 2559 ที่ผ่าน ทางคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ บ. ซิมโฟนี่ คอมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมโครงการความปลอดภัยเพื่อพี่น้อง ปี 2559 ณ โรงเรียน บ้านแพรกหนามแดง จ.สมุทรสงครามโดยเป็นการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย โดย บริษัทโนวา วอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับเหมา ได้ร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยมอบไส้กรองตู้น้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนโครงการ ในการส่งเสริมให้ นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา มีน้ำดื่มสะอาดถูกสุขลักษณะ มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ปราศจากอันตราย

About Webmaster