โปรโมชั่น

โปรโมชั่น

ติดตั้งวันนี้ ! 

 ค่าติดตั้ง มูลค่า 2,000 บาท

 ค่าไส้กรองและอุปกรณ์ต่างๆ (สำหรับระบบเช่า)

 บริการหลังการขาย 4 ครั้ง / ปี  ในปีแรก (เฉพาะกรุงเทพ และ ปริมณฑล)