Home / ข่าวสารและกิจกรรม / CUSTOMER RELATIONS / กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

   เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมาทางบริษัท โนวา วอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพแก่พนักงานในองค์กร โดยจัดให้มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จากโรงพยาบาลธนบุรี  เพื่อให้พนักงานมีภูมิคุ้มกันจากการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  จึงนับเป็นอีกหนึ่งในสวัสดิการ ดีๆ ที่ทางโนวาฯ มอบให้แก่พนักงานในองค์กรเสมอมา

 

About Webmaster