Home / การบริการ
การบริการ

การบริการ

  รับประกันสินค้า 1 ปี เต็ม (ยกเว้นไส้กรอง)

   กรณีตู้เสียมีตู้สำรองให้ใช้ระหว่างการซ่อม

  มีการตรวจคุณภาพน้ำด้วย ปากกาวัดค่าน้ำ TDS (Total Dissolve Solution)

  กรณีตู้มีปัญหา บริการภายใน 24 ชม. ของวันทำการ หลังจากได้รับแจ้ง

  มีบริการหลังการขายทั้งเครื่องซื้อ และ เครื่องเช่า 

       “รวมถึงรับบริการดูแลเครื่องที่ไม่ใช่ของ NOVA

ภาพการบริการ และ การปฏิบัติงาน ณ สถานที่จริง