Home / ข่าวสารและกิจกรรม / CUSTOMER RELATIONS / การฉีดวัคซีนประจำปี2560

การฉีดวัคซีนประจำปี2560

       บริษัท โนวา วอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพพนักงาน ได้มีสวัสดิการให้กับผู้บริหารและพนักงาน ได้ทำการฉีดวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี

       ในปีนี้ โนวาฯ ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาจากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค  โดยเป็นวัคซีนล่าสุดที่ใช้ในโรงพยาบาลชั้นนำทั่วไป  เพื่อเสริมภูมิต้านทาน ให้ร่างการแข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน จากการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

 

About milkiizplus